Všímavý koučink

Koučink u člověka podporuje osobní růst a učení. Ať už hledáte řešení sami pro sebe nebo pro svou společnost, koučink ve své podstatě posiluje lidský potenciál, což vede k lepšímu porozumění, růstu, osobnímu či firemnímu úspěchu.

- - -

Mgr. Jana Mynářová, ACC hovoří o své profesní dráze a o koučování v pořadu Koktejl, vysílaném na Českém rozhlase Ostrava. Záznam pořadu si můžete poslechnout zde.

 

Neumíte si představit, jak probíhá koučování v praxi? Přečtěte si mou kazuistiku (popis práce s klientem) s názvem Chci mít energií nabitý život.


Na Koučinkportále vyšel náš článek Neúspěch jako výzva a příležitost.

V čem je Všímavý koučink (angl. Mindful Coaching) narozdíl od jiných, běžných, typů koučinku jedinečný? V samém jádru tohoto přístupu spočívá všímavost - mindfulness. Ta osvětluje přítomný okamžik, napomáhá k dosažení vhledu do životních souvislostí a přináší jasnější záměry do budoucna. Při ujasnění osobních či firemních cílů lze dále pracovat na procesu a metodách vedoucích k jejich dosažení. Kouč přináší nový pohled a zkušenosti, stimuluje klienta v rozšíření jeho perspektivy. Pozitivní efekt koučinku přetrvává i dlouho po ukončení formálního koučinkového vztahu.

 

Témata, se kterými se na nás můžete obrátit:

"Chci vystoupit z bludného kruhu v práci či ve vztazích."

"Potřebuji vyvážit čas věnovaný práci a osobnímu životu."

"Rozjíždím nový pracovní projekt a chci najít inspiraci."

"Jak skloubit péči o dítě a domácnost s pracovními závazky?"

"Nic mně nebaví a nevím, co dál."

"Obtížně komunikuji se šéfem/s podřízenými."

"Stojím na životní křižovatce." 

.... a mnoho jiných ...

 

Naše základní přesvědčení je:

 

Každý člověk má své vnitřní zdroje a potenciál

K životnímu naplnění je zapotřebí rovnováhy

Klient je nejvyšší autoritou v úsilí o vlastní změnu

Změny je dosahováno všímavým vedením, podporou a partnerstvím

Co si odnášejí klienti, kteří prošli všímavým koučinkem?

 

Změnu perspektivy na svou situaci

Vnitřní klid a sebejistotu

Pocit smysluplnosti

Větší nadhled

Vědění, jak řešit daný problém

Schopnost odstupu i v emočně vypjatých situacích

Pocit, že mají vše ve svých rukou

Správná rozhodnutí

Usměrněnou energii

Projasněné osobní priority

- - -
 


 

Cvičení moudrého uvažování

Zadejte svou emailovou adresu, kam Vám zdarma zašleme soubor s postupem, jak cvičení provést.

Nejbližší akce: Výcvik Integrativní kouč -  volná místa!

Chcete se stát koučem, který podporuje v osobním rozvoji ostatní? Nebo "jen" pracujete s lidmi jako učitel, sociální pracovník, psycholog či manažer a chcete je umět motivovat, zlepšit svou úroveň porozumění a z toho vyplývající komunikaci?

Zvažte svou účast v našem ročním výcviku Integrativní kouč (203 hodin), jehož jsme spoluautory. V pořadí již 10. a 11. výcviková skupina začne dne 13. 4. 2018 v Ostravě a 27. 4. 2018 v Brně. Podrobnosti a reference z dosavadních běhů se dozvíte zde. Výcvik pořádá Škola manažerského rozvoje a všímavý koučink se v něm naučíte v rozsahu 5ti výukových dnů (50 hod.).

 

Nejbližší školení soft-skills na míru:

Emoční inteligence (24 hod.): 5.9., 13.9. a 20.9.2017

Řeč těla (16 hod.): 4.9. a 11.9. 2017

Vyjednávání (16 hod.): 8.9. a 15.9.2017

Komunikační dovednosti (16 hod.): 22.9. a 5. 10. 2017

Prezentační dovednosti (16 hod.): 6.10. a 20.10. 2017

Time management (16 hod.): 16.11. a  5.12. 2017

Máte zájem přidat se ke spokojeným účastníkům našich kurzů? Kontaktujte nás!