Níže si můžete prostudovat mé články zveřejněné na Koučinkportále a také odborná sdělení z konferencí, které se týkají přístupů uplatňujících všímavost.

Bytí v koučování aneb Co dělá kouče mistrem (Jana Mynářová)

Když se nedaří realizovat vize (Jana Mynářová, Pavlína Vašátová)

Kazuistika Chci mít energií nabitý život (Jana Mynářová)

Meditační technika Kolo uvědomování (Jana Mynářová)

Novoroční zamyšlení Také skáčete po levé noze proti směru hodinových ručiček? (Jana Mynářová)

Integrace v koučování (Jana Mynářová, Sylvie Navarová)

Umíte těžit ze svých zkušeností? (Jana Mynářová)

Článek Jak si správně vybrat kouče vám pomůže klást si ty správné otázky při rozhodování.

MindUP.doc (46 kB)  Sdělení z Konference Psychologie zdraví v roce 2011.

MBSR.doc (52,5 kB) Sdělení z Konference Psychologie zdraví v roce 2010.

Integrace_v_koučování.docx (32,3 kB) Sdělení z Konference Psychologie práce a organizace v roce 2012.

Efekty Mindful Coachingu.doc (33,5 kB) Článek o tom, jaké jsou dopady Mindful Coachingu na pracovní proces.

Článek Romana Polacha Meditující mariňáci v časopise Respekt č. 30, ročník XXV, str.67-69. Jsme zde citováni.

- - -