Na první setkání s koučem je vhodné se telefonicky objednat, případně zaslat email. Setkání lze realizovat obvykle do jednoho týdne od tohoto kontaktu. Po prvním osobním setkání je možné, aby spolupráce pokračovala buď osobně nebo i po Skypu. Také za Vámi mohu dojíždět na Vaše pracoviště, pokud by se to jevilo jako vhodná forma spolupráce.

 

Plně respektuji Vaše soukromí, proto míra otevřenosti dialogu je na Vás. Jako členka Asociace integrativních koučů se řídím etickým kodexem, který vybízí k ochraně soukromí, proto je rozhovor mezi mnou a klientem zcela důvěrný. K dalším principům, na kterých je koučinkový rozhovor postaven, patří zodpovědnost klienta za řízení směru koučinku a zodpovědnost kouče za jeho proces. To v praxi znamená, že kouč nepůsobí jako mentor udílející rady, ale vede klienta k tomu, aby si nacházel své vlastní odpovědi na otázky. Klient je tedy nejvyšší autoritou v úsilí o vlastní změnu. Kouč je ten, kdo mu poskytuje podporu, podporuje ho při zamýšlení se nad otázkami, které klientovi do té doby nepřišly na mysl, a vytyčuje společně s klientem akční plán a kroky k jeho dosažení.

Jaký je rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií? Obecně řečeno, koučink je narozdíl od psychoterapie zaměřen daleko více směrem do budoucnosti, psychoterapie naopak spíše do minulosti. Při koučinkovém sezení se o něco méně než v psychoterapii analyzují důvody a příčiny potíží, koučink aktivně hledá cesty, jak se s problémy vypořádat. Při koučinku člověk odhaluje své vnitřní zdroje, o nichž do té doby neměl ani tušení, a získává hybnou sílu k uskutečnění svých snů na poli pracovním či osobním.

 

Zní Vám to jako to, co hledáte? Neváhejte a objednejte si u mně první, nezávazné, setkání. Během něj si ujasníte, zda jsem pro Vás ta vhodná osoba pro další spolupráci a v případě Vašeho zájmu nastartujeme změny ve Vašem životě, které jsou tak potřebné.

- - -