Všímavý koučink

Mgr. Jana Mynářová
Náměstí Míru 31
744 01 Frenštát p. R.

Tel.: 774 722 422

E-mail: janamynar@gmail.com

LinkedIn profil zde

IČ:72502452

Zkušenosti z koučinku:

 

"Koučink mi pomáhá při vyrovnávání se s novou náročnou pozicí, ujasňování priorit a zodpovědností a hledání řešení. Jana Mynářová mě příjemně a nenásilně vede cestou osobního rozvoje, budování uvědomění a v relevantních situacích mi pomáhá probudit v sobě tygra – pro asertivní zvládání situací ve světě automobilového průmyslu."

Ing. Jana Zahradníková, tým. vedoucí logistiky, Brose CZ

"Koučování s paní Mynářovou bylo pro mě možností, jak se pozastavit v každodenním shonu při práci dočasného vedoucího technického úseku s přípravou na  manažerskou pozici, podívat se na to, jaké řeším úkoly a posunout se od operativy ke strategii. Doporučil bych to každému, kdo má občas dojem, že nemá s kým prodiskutovat záležitosti, které řídící pozice obnáší, a získat nejen odstup, který je pro jejich efektivní řešení potřebný. Získání odstupu je velmi důležité, aby si každý vedoucí či manažer uvědomil své řídící nedostatky, popovídal si o nich a získal i další podněty ke zlepšení. Určitě bych i doporučil toto koučování opakovat v nějakém časovém horizontu například jeden rok, aby vedoucí či manažer v dnešní uspěchané době neusnul a mohl nejen sebe, ale i svůj tým posouvat kupředu.“

Ing. Robert Köller, manažer technického úseku, MSV Metal

 

 

Zkušenosti ze školení:

„Všímavý koučink s Janou byl plný zajímavých inspirací, které jsem s úspěchem použila ve své praxi kouče. Jana uměla vytvořit velmi příjemnou atmosféru, která nám pomohla odhodit zábrany a jít do tréninkových cvičení naplno. Jen díky tomu jsme mohly objevit, co všechno nám zůstává skryto, když si NEVŠÍMÁME. Jana je profesionál, se kterým se vždycky ráda znovu setkám."

Mgr. Iveta Štvartáková, výkonná ředitelka Asociace integrativních koučů a poradce pro individuální rozvoj, New Dimension, s.r.o.

 

"Všímavý koučink je pro mne velice osvobozující pro práci kouče. Po všech seminářích, které nás kouče vedou ke sledování procesu, co se musí, odkud a kam vede metodika, přišla vlna skvělých poznatků, která mi nabízí celou řadu nových prvků do koučování. Všímavý koučink je půvabný ve své jednoduchosti, ne že by se jí kouč nemusel učit, ale je to krásná pomůcka, které vysoce cením. Je to snad, Jano, Tvým citlivým podáním, možná svou jednoduchostí nebo samotnou podstatou věci."
Ing. Šárka Tomisová, regionální manažerka, Freecon

 

"Kurz Všímavý koučink absolvovaný s Janou měl pro mne zásadní přínos. Všímavost jako pojem spojila a pojmenovala mnohé střípky mé vlastní vnitřní práce na sobě a věřím, že mi trvale bude průvodcem v osobním růstu. Do mého koučovacího kufříku přinesla Všímavost nečekané rozměry a nové nástroje, a to velmi účinné a významově cenné. V mé koučovací praxi zůstanou jistě natrvalo."

Ing. Petra Svobodníková, Plant HR Manager, UFI Filters

Další reference:

 

Mgr. Romana Řezníčková, spolumajitelka firmy Lyrix s.r.o., tel.: 739 356 776

Mgr. Rostislav Honus, projektový manažer, Anulika z.s., tel.: 775 266 405

PhDr. Sylvie Navarová, majitelka Školy manažerského rozvoje, tel.: 605 214 849