Mgr. Jana Mynářová (nar. 1977) je psycholožka, koučka, překladatelka, školitelka, rovněž šťastná matka syna Erika a nadšená cestovatelka. Terapeutickými metodami využívajícími všímavost se zabývá od roku 1996. Do anglického jazyka přeložila publikaci Marcely Němcové Úvod do satiterapie a z anglického jazyka do češtiny přeložila knihu Douga Silsbeeho Všímavý kouč (vyšlo v nakladatelství Maitrea v roce 2012). U Douga Silsbeeho v Asheville, NC, USA, absolvovala výcviky Mentoring for Coaches, Presence-Based Coaching I a Presence-Based Coaching II, a průběžně se i nadále vzdělává. O využití všímavosti přednášela na mnoha mezinárodních konferencích u nás i v zahraničí (plný text vybraných příspěvků viz níže). 

 

Mezi hlavní pracovní aktivity patří vedení výcviku Integrativní kouč ve Škole manažerského rozvoje v Ostravě, jehož je spoluautorkou. Zde působí jako lektorka a supervizorka modulu Všímavý koučink. V navazujícím výcviku International Integrative Coach je autorkou metodiky k Odborné Angličtině pro kouče a k modulu Mindful Coaching, které rovněž lektoruje.

 

Mgr. Jana Mynářová působila jako výkonná ředitelka Asociace integrativních koučů v letech 2014-2016. Při své práci s klienty se řídí profesními a etickými standardy kvality, které tato organizace sdružující kouče definuje. V roce 2014 obdržela koučinkový titul Associate Certified Coach od International Coach Federation. Rovněž se věnuje publikační činnosti za účelem rozšíření porozumění toho, co koučink obnáší a jaké má přínosy, je garantkou sekce Přístupy a metody na Koučinkportále .

O Všímavém koučinku říká: "Mindful Coaching zažívá v posledních pár letech v zahraničí nebývalý rozmach, a proto je pro mně velmi naplňující přinášet tuto unikátní metodu i do České Republiky."

- - -


 

- - -