Poradenství ve firmách

Téma nalezení a udržení si kvalitních zaměstnanců je v roce 2020 aktuálnější než kdy dříve. Poptávka po angažovaných odbornících je stále vysoká. Mé zkušenosti z práce ve výrobních firmách ukazují, že výše platu v dnešní době už není jediným motivačním nástrojem. Stejně tak důležitá je atmosféra ve firmě, možnost seberealizace, vztahy na pracovišti a firemní hodnoty. Pro mnoho manažerů, kteří se místo na lidi více orientují na otázky technické či ekonomické, je často obtížné porozumět, že právě v lidech leží klíč k úspěchu celé firmy. Pokud se rozhodnete mých služeb využít, zjistíte, že stačí málo a spokojenost vašich zaměstnanců se radikálně zvýší.

Co je potřeba ke zvýšení spokojenosti?

Správně si vybrat své lidi. Trvá 3 - 6 měsíců než zaměstnanec začne své firmě přinášet zisk, plat však pobírá od počátku. Pokud odchází v průběhu zkušební doby nebo v prvním roce svého působení, je to pro firmu ztráta. Mohu Vám pomoci individuálním proškolením a stínováním při výběru zaměstnanců. Díky svému psychologickému backgroundu vím, jak vést pohovor tak, aby měl kandidát co nejmenší možnost podávat sociálně žádoucí odpovědi.

Zamyslet se nad potřebami podřízených. Zde nejde jen o to, kolik si toho mohou koupit za svůj plat. Mají optimální podmínky pro práci? Fungují vztahy v týmu? Vědí, kam firma směřuje a co se snaží prostřednictvím jejich práce dosáhnout?

Nastavit firemní hodnoty. Co je pro nás důležité? O co se můžeme opřít? Co nás odlišuje od ostatních? Co způsobí, že zrovna k nám nastoupí člověk, o kterého stojíme?

Dát příležitost uplatnit talent. Opravdu dobře znáte své zaměstnance? Víte, jaký mají potenciál? Pracují na svém odborném a osobním růstu? Pravidelně si s nimi nastavujete cíle, vyhodnocujete je a podporujete je v rozvoji?

Tohle všechno jsou otázky, na které si při práci se mnou odpovíte a já vám pomohu nastavit HR procesy tak, aby práce ve vaší firmě byla pro zaměstance radostí a naplněním jejich snů.

 

Příběh o úspěšných firmách

Povím vám jeden příběh. Bylo nebylo, za sedmero horami, za sedmero řekami a jedním oceánem byly velké počítačové firmy, které hledaly každý způsob, jak zůstat na špici  technologického pokroku a nepřetržitě tak udávat krok v celosvětovém měřítku. Ptaly se samy sebe, jak vytvořit takové pracovní prostředí, které by umožnilo jejich zaměstnancům přicházet s kreativními nápady, soustředit se plně na práci, vyrovnávat se se stresem a efektivně komunikovat. Tyto všechny atributy s sebou přinesl trénink mindfulness (tj. všímavost, bdělá pozornost), jenž vychází z prastaré meditační praxe, a v současnosti má mnoho aplikačních metod i mimo meditaci samotnou. Firmy zavětřily, že se zde ukrývá konkurenční výhoda a začaly program, podpořený výsledky výzkumu v oblasti neurověd, nabízet. A které firmy to jsou - znáte je?

Je to Google, Intel, Twitter, Facebook, Nike, Aetna, Ford Motor Company a mnoho dalších i mimo technologickou oblast.

Google – program Search Inside Yourself (od roku 2007 proškoleno víc jak 1000 osob)

Intel - program Awake@Intel (nabízí program v 63 zemích světa, proškoleno víc jak 1500 osob)

Výsledky: na 10ti bodové škále po ukončení 9ti týdenního programu zaměstnanci skórují o 2 body méně ve stresu, o 3 body více v pocitu štěstí a well-being, o 2 body více v jasnosti vědomí, schopnosti koncentrace, kreativitě, kvalitě vztahů na pracovišti a ochotě se angažovat na mítinzích, v projektech a vzájemné spolupráci.

 

Oslovila vás tato zkušenost a máte chuť přidat se mezi elitu?

 

Nabízíme:

- konzultační činnost v implementaci tréninku mindfulness přímo ve vaší firmě

- metodické vedení zrcadlící potřeby dané organizace

- zajištění tréninku, vstupní a výstupní vyhodnocení účinnosti

 

Cíle našeho tréninkového programu:

Účastník rozumí základnímu fungování mozku a je schopen využívat tyto znalosti v pracovní praxi.

Účastník rozvíjí sebe-uvědomění, které přispívá k možnosti volit své postoje a reakce (v opozici k automatickému fungování způsobem „boj či stáhnutí se“).

Na základě porozumění sobě je účastník schopen empaticky jednat i s druhými – vnímá jejich názory, respektuje jejich pohled na věc a hledá průnik v různých způsobech řešení pracovních úkolů.

Účastník zná své osobní hodnoty a ty udávají směr jeho jednání, stává se „self-starterem“.

 

Spokojený a angažovaný zaměstnanec je klíčem k úspěchu celé firmy!