Koučink je efektivní způsob vedení lidí.

Ve srovnání s direktivním způsobem vedení, kde manažer musí všechno sám vymyslet, rozdat úkoly a nakonec vše zdlouhavě kontrolovat při kladení otázek a přenášení zodpovědnosti za způsob provedení úkolu na zaměstnance může výše uvedené zvyky opustit a ušetřit spoustu drahocenného času. Zaměstnanec naopak s větší zodpovědností získává i větší svobodu a tím i motivaci k dosahování lepších výsledků. Na finálních výsledcích má svůj osobní podíl a to vede k jeho větší zainteresovanosti na společných hodnotách organizace. 

 

Školení v koučinkovém způsobu vedení lidí přináší tyto benefity:

 

  • zefektivnění pracovního procesu
  • zvýšení motivace v týmu
  • společné podílení se na dosažených výsledcích
  • úspora času manažerů

 

Kurzy soft-skills

Sázíte ve vaší firmě kromě odborných dovedností i na lidské kvality svých zaměstnanců? Ověřili jste si, že k lepšímu výkonu jsou zapotřebí dobré lidské vztahy a ty se dají udržovat, když vaši lidé umí komunikovat, jsou psychicky odolní a zvládají přijímat změny, které jsou nedílnou součástí života ve firmě?

Jako profesionál se 17tiletou praxí v oboru psychologie poskytuji nadstandardní školení v těchto oblastech:

  • Zvládání zátěže a stresu
  • Motivace zaměstnanců
  • Komunikační dovednosti a naslouchání
  • Řeč těla

Školení jsou vedena interaktivní formou, u které se nikdo nenudí, všichni se hodně naučí a své poznatky poté okamžitě zužitkují v praxi. Využijte možnost kontaktovat níže uvedené reference!

 

Reference:

Firma Brose CZ, specialistka vzdělávání Mgr. Miluše Jeřábková, email: miluse.jerabkova(at)brose.com

Firma Škola manažerského rozvoje, jednatelka PhDr. Sylvie Navarová, email: sylvie.navarova(at)smrov.cz

Firma Lyrix, spolumajitelka Mgr. Romana Řezníčková, email: romana.reznickova.21(at)gmail.com

Firma ROBE Lighting, specialistka vzdělávání Mgr. Aneta Mikundova, email: aneta.mikundova(at)robe.cz

 

 

 

Feedback z našich školení:

 

"Kurz, na kterém jsme se dozvěděli spoustu nových informací, vyzkoušeli si nové praktické metody, učili se relaxovat a k tomu všemu jsme se velmi dobře pobavili. Prostě úžasné!"

"Profesionální, velmi příjemná lektorka. Děkuji!"

"Hlavní přínos vidím v seznámení s principy všímavého koučinku, hlasy všímavého kouče, tréninku koučování a kotvení."

"Přínosem je hlubší pochopení a vhledy do podstaty našeho fungování. Našel jsem se jako kouč a upřesnil si mé zaměření."

"Pro mě osobně byl tento kurz velmi přínosný, protože jsem v koučování objevila směr, který je mi nejbližší a který mně velmi zaujal."

"Lektorka vedla kurzy „lidsky“, což se mi moc líbilo."

"Přínos byl v rozvoji, obohacení, zabalení nových informací do kontextu, pokračování ve skládání životního puzzle."

"Koresponduje to hodně s mým vnitřním nastavením a pomůže mi to s osobními tématy, které řeším."

"Prohloubila jsem si znalosti a dovednosti o koučinku. Poznala jsem nové aspekty, které ovlivňují koučovací proces (neverbální jednání, zlozvyky kouče, naladění). Uvědomila jsem si význam práce s tělem (zakotvení, meditace). Bylo to fajn! Děkuji za zajímavé 3 dny!"

"Kurz měl pro mně pozitivní přínos v prohloubení sebereflexe a rozšíření zakotvovacích cvičení."

- - -